OVER DIT PORTAAL

Apps bieden fantastische mogelijkheden om ons waardevolle gezondheidsinformatie te verstrekken die ons kan helpen niet alleen de kwaliteit van onze gezondheidszorg te verbeteren, maar ons ook kan helpen gezonder te leven. De markt is echter overspoeld met apps, en we weten van tevoren niet of wat we downloaden onze gezondheid daadwerkelijk zal verbeteren, of dat onze persoonlijke gegevens veilig worden opgeslagen.

Daarom hebben we bij Healthier Lancashire via het Lancashire Digital Health Programme een samenwerking opgezet met ORCHA (Organisation for the Review of Care and Health Applications), om deze site aan inwoners van Lancashire en het zuiden van Cumbria aan te bieden, om juist dié problemen op te lossen.

ORCHA geeft onafhankelijke en onpartijdige beoordelingen aan gezondheids- en zorggerelateerde apps, en u zult merken dat de resulterende informatie duidelijk wordt gepresenteerd op deze website. We kunnen er gerust op zijn dat alle apps die op deze site worden getoond een nauwkeurig beoordelingsproces hebben ondergaan en daarom kunnen we met vertrouwen de beste app voor onszelf kiezen.

Door deze informatie binnen handbereik te brengen is het nu mogelijk om de beste apps voor onze behoeften te identificeren en te vergelijken – en ervoor te zorgen dat wij, en onze vrienden en families, toegang krijgen tot kwaliteits-apps die voldoen aan een standaard waar clinici in heel Lancashire en het zuiden van Cumbria comfortabel mee zijn.

SEE HOW IT WORKS

Bekijk de video

HET
REVIEWPROCES

FSAE EEN - UITSLUITING FILTERS

Het beoordelingsproces van ORCHA is het meest geavanceerde beoordelingssysteem voor gezondheids- en zorg-apps waar dan ook beschikbaar. ORCHA biedt de enige daadwerkelijk uitgebreide beoordeling van apps beschikbaar in de categorieën 'gezondheid, welzijn/fitness en medisch' van de twee primaire app stores.

Onze beoordeling richt zich niet op één aspect of gebied, maar kijkt naar een meerdere elementen van een app en is volledig objectief en gebaseerd op een degelijk onderzoek van kwantificeerbare bewijzen en gegevens. Sommige aspecten van de beoordeling zijn geautomatiseerd en bieden zo een eerste filter- en gegevensverzamelingsfunctie. De rest van de beoordeling wordt uitgevoerd door ons hoogopgeleide beoordelingsteam. De inbreng van experts komt van ons beoordelingen-ontwikkelaarsteam, die gezamenlijk de structuur en inhoud van de beoordeling hebben ontworpen en deze steeds verder verfijnen om de beste praktijken, richtlijnen en opkomende regelgeving te weerspiegelen.

FASE TWEE - NIVEAUS

Er is een groot aantal verschillende soorten gezondheids- en zorg-apps beschikbaar met een even breed scala aan functionaliteiten en complexiteiten. Bij ORCHA zijn we van mening dat het feit dat een app meer functionaliteit biedt, niet per se betekent dat deze beter is dan een functioneel eenvoudige app. apps die bijvoorbeeld eenvoudigweg informatie en begeleiding bieden - vergelijkbaar met gezondheidsfolders - kunnen in bepaalde omstandigheden heel nuttig zijn, en dan maakt de relatieve functionele eenvoud weinig uit.

Apps in deze categorie focussen zich ook op een breed scala aan onderwerpen. Sommige oriënteren zich duidelijk op gezondheid en richten zich specifiek op aandoeningen of ziekten, andere zijn echter algemener en veel zijn eigenlijk gericht op welzijn in plaats van gezondheid. Een focus op welzijn omvat domeinen als lichaamsbeweging, fitness en dieet, en deze apps zijn daadwerkelijk belangrijk en bieden zeer waardevolle ondersteuning bij het onderhouden of verbeteren van het algehele welzijn, dat weer cruciaal is voor de algehele gezondheid.

  • Dit in ogenschouw nemende werkt het niet om één enkel uniform beoordelingsproces te hebben en is het belangrijk dat de beoordeling zelf past bij het type van de app (wat betreft aandachtsgebied en functionaliteit).
  • Om deze reden hebben we het ORCHA App Classificatiesysteem ontworpen dat apps categoriseert in een van 5 Niveaus (0-4) gebaseerd op het aandachtsgebied en de functionaliteiten. Hoe meer een app zich richt op ‘gezondheid’ en hoe meer functies een app heeft, des te hoger is het Niveau en des te meer onderzoeksgebieden we meenemen in ons onderzoek.
  • Hele eenvoudige apps die zich richten op welzijn (typisch L0 of L1) worden bijvoorbeeld niet beoordeeld op klinische effectiviteit omdat ze niet echt een klinische oplossing bieden. Niveau 4 apps daarentegen behoren wat betreft aandachtsgebied en functionaliteit tot de top en zijn vaak vereist regelgevingskaders na te leven, zoals regulaties voor medische apparaten of equivalenten hiervan in andere jurisdicties.
Niveau 0 – Eenvoudig welzijn Deze apps zijn ontworpen om algemeen welzijn te ondersteunen, hebben beperkte functies en verzamelen geen gegevens. Omdat ze niet op gezondheid zijn gericht en geen gegevens verzamelen, beoordelen we alleen de naleving in het domein Gebruikerservaring.
Niveau 1 – Geavanceerd welzijn Deze apps zijn gericht op algemeen welzijn, maar ze kunnen gegevens verzamelen en hebben waarschijnlijk een aantal geavanceerde functies. Omdat ze niet op gezondheid zijn gericht, beoordelen we alleen de naleving in de domeinen Gegevensbescherming en Gebruikerservaring.
Niveau 2 – Algemene gezondheid Deze apps zijn gericht op algemene gezondheid. Ze kunnen gegevens verzamelen en een aantal geavanceerde functies hebben. Wanneer deze apps gegevens verzamelen beoordelen wij het beleid inzake gegevensgebruik en de naleving van relevante normen. Omdat ze op gezondheid zijn gericht, beoordelen we ook de naleving in de domeinen Klinische Effectiviteit en Gebruikerservaring.

Niveau 4 - Gereguleerd

Deze apps kunnen gericht zijn op algemene gezondheid of specifieke gezondheidsaandoeningen en bevatten geavanceerde en complexe functies die onderworpen zijn aan formele regelgeving. Wanneer deze apps gegevens verzamelen beoordelen wij het beleid inzake gegevensgebruik en de naleving van relevante normen. Omdat ze op gezondheid zijn gericht, beoordelen we ook de naleving in de domeinen Klinische Effectiviteit en Gebruikerservaring.

* Note on CE marking and the MHRAIf an App provides individualised recommendations to a user (eg. instructs the person how much insulin to take based on blood glucose values entered), it may need to be CE marked. This usually will apply to apps in level 3 or 4, but could also apply to some level 2 apps. An app does not need to be CE marked if it simply provides generalised advice (eg. advises the user what is the normal range for their blood glucose and suggest they should seek medical advice if outside of this).

ORCHA does not provide an assessment of whether an app should be CE marked, as only MHRA Notified Bodies are accredited to do this. However, we will advise if we think the app may need to be CE marked.

FASE DRIE – FUNCTIES & EIGENSCHAPPEN

INFORMATIE VASTLEGGEN

Maak een overzicht van uw gezondheid om u en degenen die om u geven te helpen uw voortgang te controleren.

Om gebruikers te helpen de juiste app te vinden voor hun eigen behoeften of die van hun patiënten/klanten, proberen we zoveel mogelijk functies en eigenschappen te identificeren die een app te bieden heeft. Deze worden samengevat weergegeven op onze zoekresultaat 'lintjes' en in meer detail in de relevante app-kaarten. Gebruikers kunnen zoekopdrachten filteren op basis van de functies en eigenschappen die ze willen zien. Sommige functies en eigenschappen informeren ook over welke gebieden we zullen onderzoeken in de daaropvolgende gedetailleerde beoordelingsdomeinen, bijvoorbeeld Gegevensverzameling en -uitwisseling.

FASE VIER – BEOORDELINGSDOMEINEN

We beoordelen apps op naleving van normen, richtlijnen en beste praktijken in drie verschillende gebieden. Dit zijn Gegevensbeveiliging, Klinische Effectiviteit en Gebruikerservaring. Elk van deze beoordelingsgebieden is ontworpen door relevante experts en bestaat uit een reeks objectieve (ja/nee) vragen die door ons beoordelingsteam kunnen worden beantwoord aan de hand van informatie in de app, in de betreffende app Store of op een ondersteunende website. Als ons beoordelingsteam geen bewijs vindt in een van deze bronnen om tot een antwoord te komen dan gaat ze ervan uit dat de app de regelgeving niet naleeft of niet in staat is aan de betreffende eis te voldoen.

Het is vaak het geval dat een app feitelijk in staat is om aan bepaalde eisen te voldoen, maar dat dit niet duidelijk wordt op enige voor de hand liggende publiekelijk beschikbare plaats. In deze omstandigheden blijven gebruikers onzeker over de werkelijke positie en onze mening is dat ze in deze omstandigheden behoedzaam moeten zijn.

Waar kijken we naar? - In dit beoordelingsdomein wordt onderzocht welke gegevens een app van u verzamelt, wat deze met die gegevens doet en hoe veilig gegevens verwerkt worden. Voor sommige apps is dit niet zo’n belangrijke kwestie, omdat ze weinig gegevens verzamelen. Andere apps kunnen een heleboel persoonlijke en gevoelige gegevens verzamelen, daarom is het belangrijk om te weten hoe ze hiermee omgaan.

FASE VIJF – DE SCORE

De resultaten van deze analyse resulteren in een algemene ORCHA-score die is opgebouwd uit de antwoorden op alle vragen in de drie beoordelingsdomeinen. Sommige vragen verdienen positieve punten en sommige verdienen negatieve punten. De ORCHA-score levert een meritocratische evaluatie waarbij alle apps gelijk en eerlijk worden beoordeeld, ongeacht huidige populariteit of de financiële positie van de ontwikkelaars.

Elke score onder de 65% betekent dat een app enkele problemen heeft waar gebruikers behoedzaam voor moeten zijn als ze de app willen gebruiken. Scores onder de 45% geven aan dat een app aanzienlijke problemen kent en in zijn huidige vorm mogelijk nutteloos of onveilig is.

FASE ZES – ONTWIKKELAAR KENNISGEVING & PUBLICATIE

De laatste fase van het proces bestaat uit kennisgeving van de ontwikkelaar en publicatie. Wanneer de beoordeling is voltooid sturen we de betreffende ontwikkelaar/uitgever een kennisgeving zodat deze de mogelijkheid heeft een voorvertoning van de beoordeling te bekijken voordat deze gepubliceerd wordt. Dit biedt hen de mogelijkheid om eventuele grove fouten of problemen aan te merken voordat we de beoordeling op al onze platformen publiceren.

FASE ZEVEN– TOEZICHT EN BEHEER NA PUBLICATIE VAN DE BEOORDELING

Al onze beoordelingen blijven geldig totdat er een nieuwe versie van de app wordt gemaakt. Als er na de release van de huidige versie niet binnen 18 maanden een nieuwe versie wordt uitgebracht dan markeren we de beoordeling van de app als ‘verouderd’ en zal de ORCHA-score van de app met 5% per maand verlaagd worden.

Als de ontwikkelaar een nieuwe versie van deze app uitbrengt, zullen we dit automatisch detecteren via de betreffende app stores en zullen we de huidige beoordeling markeren als gerelateerd aan een oude versie van de app op al onze platformen. De nieuwe versie van de app zal worden toegevoegd aan de wachtrij voor een herbeoordeling die we naar verloop van tijd zullen uitvoeren.